Menu

Dane kontaktowe

ul. Leśna 2
96-321 Żabia Wola

tel. 577 647  111
      570 747  112
e-mail: przedszkole@zabiawola.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
- przedszkole 7:00-18:00
- sekretariat 7:00-15:00

 

Aktualności

INFORMACJA

W terminie od 29.03 do 11.04 zostały zawieszone zajęcia stacjonarne. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, na wniosek rodziców, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego;

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19;

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;

e) wykonują działania ratownicze;

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369);

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowaniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placowkach opiekuńczo - terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

k) są zatrudnieni w jednostakch systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie jednostek;

 

Wróć

Odnośniki

Kontakt

  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
[obiekt mapy]