Menu

Dane kontaktowe

ul. Leśna 2
96-321 Żabia Wola

tel. 577 647  111
      570 747  112
e-mail: przedszkole@zabiawola.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
- przedszkole 7:00-18:00
- sekretariat 7:00-15:00

 

Nawigacja

Aktualności

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU .


Harmonogram dyżurów:
    1. Przedszkole Żabka – 01. 07. – 19. 07.
    2. Przedszkole „Leśna Kraina” – 22. 07. -09. 08.
    3. Przedszkole Promyk – 12. 08. – 30 . 08.


Wnioski przyjmowane będą w termin od 6  do 24 maja.

Szczegółowe informacje:

    1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne.
    2. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola.
    3. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.
Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:
        1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 6 maja do dnia 24 maja danego roku. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki osobno.
 
Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu  macierzystym.

        2. Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego:
l . Rodzic wnosi opłatę za korzystanie z wyżywienia ( 3 posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek) i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą zadeklarowaną we wniosku godzinę powyżej 5 godzin) w przedszkolu, do którego zapisał dziecko na dyżur, do dnia 14 czerwca bieżącego roku.
Brak wpłaty w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z dyżuru.
    2. Rodzice dzieci sześcioletnich wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie.
    3. Opłata wnoszona jest przelewem na podane konto bankowe, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej opłaty w danym przedszkolu.
    4. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi z powodu nieobecności dziecka.
    5.  Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
    6. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.
    7. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

 

 

« wstecz

Odnośniki

Kontakt

  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
  • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
[obiekt mapy]

Stopka