Menu

Dane kontaktowe

ul. Leśna 2
96-321 Żabia Wola

tel. 577 647  111
      570 747  112
e-mail: przedszkole@zabiawola.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
- przedszkole 7:00-18:00
- sekretariat 7:00-15:00

 

Rozkład dnia

RAMOWY PLAN DNIA

Godziny

Od…do …

ORGANIZACJA POBYTU DZIECI  W PRZEDSZKOLU

7.00-8.00

·         Schodzenie się dzieci.

·         Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne; ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Praca indywidualna z dziećmi.

8.00 – 8.30

·         Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe rozwijając sprawność ruchową, wzmacniające układ oddechowy i krążenia, kształtujące pozytywną motywację do zabaw i uprawiania sportu.
Zabawy integrujące grupę. Czytanie literatury dziecięcej.

8.30-9.15

·      Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno-sanitarne.

·         Śniadanie.

9.15 -10.30 (9.30 – 11.00)

·         Realizacja zadań edukacyjnych według zatwierdzonych programów wychowania przedszkolnego.
 Edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, aktywność ruchowa, plastyczno-techniczna, manualna, muzyczna, zabawy integrujące grupę, zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny, twórczy i manipulacyjny dziecka.

10.30- 12.00

·         Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze – czynności higieniczno-sanitarne, ubieranie się.

·         Wyjście do lasu, na spacer, na plac zabaw.

12.00 –12.30

·         Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczno-sanitarne.

12.30-13.00

·         Obiad.

13.00-13.30

·         Przygotowanie do odpoczynku. Kształtowanie nawyków higienicznych.
     Nauka i doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

13.30-14.30

·         Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę.

14.30-15.00

·         Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe. Przygotowanie do podwieczorku.

15.00-15.15

·         Podwieczorek.

15.30-18.00

·         Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie.

 • Czytanie literatury dziecięcej
 • Zabawy integracyjne
 • Twórczość plastyczna

 ·         Praca z dziećmi o indywidualnych potrzebach     edukacyjnych.

·         Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych.

·        Czynności porządkowe.

·         Rozchodzenie się dzieci.

 

 

W poszczególnych grupach ramowy plan dnia jest dopasowany do potrzeb
 i organizacji dnia danej grupy wiekowej.


Drugie śniadanie podawane
w godz. 10.30 – 11.30
(dopasowane do potrzeb)

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
[obiekt mapy] Lokalizacja przedszkola Leśna Kraina w Żabiej Woli