Menu

Dane kontaktowe

ul. Leśna 2
96-321 Żabia Wola

tel. 577 647  111
      570 747  112
e-mail: przedszkole@zabiawola.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
- przedszkole 7:00-18:00
- sekretariat 7:00-15:00

 

Rozkład dnia

Rozkład dnia

 

Ramowy plan dnia

Godziny Od…do …

ORGANIZACJA POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU

7.00-8.00

 • Schodzenie się dzieci.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne; ćwiczenia ogólnorozwojowe.
  Praca indywidualna z dziećmi.

8.00-8.30

Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe rozwijając sprawność ruchową, wzmacniające układ oddechowy i krążenia, kształtujące pozytywną motywację do zabaw i uprawiania sportu.
Zabawy integrujące grupę. Czytanie literatury dziecięcej.

8.30-9.15

 • Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno-sanitarne.
 • Śniadanie.

9.15-10.30 (9.30-11.00)

Realizacja zadań edukacyjnych według zatwierdzonych programów wychowania przedszkolnego.
Edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, aktywność ruchowa, plastyczno-techniczna, manualna, muzyczna, zabawy integrujące grupę, zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny, twórczy i manipulacyjny dziecka.

10.30-12.00

 • Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze – czynności higieniczno-sanitarne, ubieranie się.
 • Wyjście do lasu, na spacer, na plac zabaw.

12.00-12.30

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczno-sanitarne.

12.30-13.00

Obiad

13.00-13.30

Przygotowanie do odpoczynku. Kształtowanie nawyków higienicznych.
Nauka i doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

13.30-14.30

Odpoczynek poobiedni. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę.

14.30-15.00

Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe. Przygotowanie do podwieczorku.

15.00-15.15

Podwieczorek.

15.30-18.00

 • Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie.
  • Czytanie literatury dziecięcej
  • Zabawy integracyjne
  • Twórczość plastyczna
 • Praca z dziećmi o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.
 • Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych.
 • Czynności porządkowe.
 • Rozchodzenie się dzieci.

W poszczególnych grupach ramowy plan dnia jest dopasowany do potrzeb i organizacji dnia danej grupy wiekowej.

Drugie śniadanie podawane w godz. 10.30-11.30 (dopasowane do potrzeb)

Odnośniki

Informacje kontaktowe

 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
[obiekt mapy] Lokalizacja przedszkola Leśna Kraina w Żabiej Woli