Menu

Dane kontaktowe

ul. Leśna 2
96-321 Żabia Wola

tel. 577 647  111
      570 747  112
e-mail: przedszkole@zabiawola.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
- przedszkole 7:00-18:00
- sekretariat 7:00-15:00

 

Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

Rekrutacja do przedszkola rozpocznie sie 15 marca do 6 kwietnia poprzez system elektroniczny 
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabiawola więcej informacji w załączniku. 

Rekrutacja dzieci do przedszkola 15.03 - 06.04.2021

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice wypełniaja elektronicznie, załączając oświadczenie poświadczające spełnienie kryteriów + oświadczenie RODO;
 2. Następnie rodzice drukują wniosek, i w formie papierowej składają w placówce pierwszego wyboru;
 3. Wnioski w formie papierowej ( wydrukowane z systemu ) będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola w godzinach 7:30 - 15.00;
 4. Pracownik komisji rekrutacyjnej dokonuje weryfikacji wniosku - sprawdzając poprawność wypełnienia dokumentów, wówczas wniosek zostanie zaakceptowany. W przypadków braków w dokumentacji lub błędów członek komisji będzie kontaktował się z rodzicami w celu uzupełnienia bądź poprawnienia wniosku;
 5. Wniosek zaakceptowany przez pracownika przedszkola daje gwarancję udziału w rekrutacji;
 6. Po zakończeniu przyjmowania wniosków ( po 6 kwietnia ) rozpocznie pracę komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Przedszkola " Leśna Kraina " w Żabiej Woli;
 7. Dnia 14 kwietnia zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 8. Następnie rodzice dzieci zakwalifikowanych składają Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, w terminie 14 - 20 kwietnia do godziny 12.00;
 9. Dnia 21 kwiatnia zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

 

 

 

 

Wróć

Odnośniki

Kontakt

 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
[obiekt mapy]