Menu

Dane kontaktowe

ul. Leśna 2
96-321 Żabia Wola

tel. 577 647  111
      570 747  112
e-mail: przedszkole@zabiawola.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
- przedszkole 7:00-18:00
- sekretariat 7:00-15:00

 

Aktualności

 

OBOWIAZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Przypominamy, że dzieci 6 – letnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W przypadku dzieci 6 – letnich, których rodzice obawiają się posłać dziecko do przedszkola jest możliwa forma nauczania domowego (podstawa prawna: art. 37 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7 ustawy Prawo oświatowe);

Dziecko uczące się w trybie edukacji domowej może uczestniczyć w szkole w szeroko rozumianych zajęciach dodatkowych. Dokładnych informacji o zakresie wsparcia szkoły udzieli placówka.

Dokumenty, które należy złożyć, aby uczeń został zakwalifikowany w edukacji domowej to:

 • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej dla rejonu zamieszkania.
 • wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;
 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia;
 • zobowiązanie rodziców o przystąpieniu w danym roku szkolnym dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Dokumenty rodzic składa na ręce dyrektora placówki, do której dziecko jest zapisane.

 

 

Wróć

Odnośniki

Kontakt

 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
[obiekt mapy]