Menu

Dane kontaktowe

ul. Leśna 2
96-321 Żabia Wola

tel. 577 647  111
      570 747  112
e-mail: przedszkole@zabiawola.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
- przedszkole 7:00-18:00
- sekretariat 7:00-15:00

 

Nawigacja

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Dzień Dziecka

  Dzień Dziecka

  2020.06.01

  Z okazji Dnia dziecka wszystkim

  dzieciom życzymy wielu powodów

  do uśmiechu i radości. Samych

  sukcesów, rozwijania swoich

  talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy.

  Spełnienia wszystkich marzeń prawdziwych

  przyjaciół i kochającej rodziny. 

 • 2020.05.20

  KOMUNIKAT Nr 4

  Od dnia 25 maja do 5 czerwca przyjmujemy wnioski na dyżur wakacyjny zaplanowany
  w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Żabia Wola:

  Do  10 czerwca– sporządzone zostaną przez dyrektora przedszkola listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu;

  15 czerwca – przekazanie rodzicom informacji ( rachunków ) o należnych opłatach za dyżur;

  Do 19 czerwca – wniesienie opłat przez rodziców;

   

  Prosimy rodziców o składanie wniosków ( na wszystkie terminy ) w formie papierowej
  w przedszkolu macierzystym. Dyrektorzy placówek będą przekazywali wnioski do poszczególnych placówek.  Na wniosku zamieszczana jest dokładna data i godzina wpływu wniosku.
  W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż możliwości placówki decyduje kolejność zgłoszeń.

  W chwili obecnej przedszkole funkcjonuje w rygorze sanitarnym zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego ( 12 dzieci w grupie ) , być może do czasu dyżuru sytuacja ulegnie zmianie.

  Prosimy rodziców naszych przedszkolaków o składanie wniosków osobiście w godzinach pracy sekretariatu 7.00 – 15.00. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ( maseczki i rękawiczki obowiązkowe )

  W załączeniu:
   

  • Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjnym
  • Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Żabia Wola określające zasady organizacji dyżuru wakacyjnego ( zmianie uległy terminy składania dokumentacji )

   

  HARMONOGRAM DYŻURÓW

  PRZESZKOLI PUBLICZNYCH 

   

  1. Przedszkole Promyk, ul. Długa 12, Ojrzanów – Towarzystwo, 96-321 Żabia Wola

  06.VII.2020 r. – 17.VII.2020 r.

  1. Przedszkole „Żabka”, ul. Warszawska 9, Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola

  20.VII.2020 r. – 31.VII.2020 r.

  1. Przedszkole „Leśna Kraina”, ul. Leśna 2, Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola

  03.VIII.2020 r. – 14.VIII.2020 r.

   

 • 2020.05.06

  KOMUNIKAT NR 3

  Procedura bezpieczeństwa opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. oraz z póź. zmianami z dnia 4 maja dotycząca przyjmowania i pobytu dzieci w Przedszkolu „Leśna Kraina”  w Żabiej Woli od 6 maja 2020 r. do odwołania

 • 2020.05.04

  KOMUNIKAT NR 2

  Prosimy Rodziców o zapoznanie się z instrukcją. Rodzice, którzy zgłosili już deklaracje o konieczności zapewnienia opieki przedszkolnej od 6 maja proszeni są o podpisanie, zeskanowanie i przesłanie oświadczenia (oświadczenie w załączeniu).

 • 2020.05.01

  KOMUNIKAT NR 1

  Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu od 6 maja.

  Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w porozumieniu z organem prowadzącym, od 6 maja w przedszkolu zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci, rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.

  Biorąc pod uwagę stały wzrost zachorowań i rozprzestrzenianie się zakażeń, mając na względzie czynniki ryzyka wystąpienia COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników, a także wśród pracowników przedszkola, prosimy, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu podejmowali decyzję związaną z ewentualnym wysłaniem dzieci do przedszkola w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnego narażania swoich najbliższych na niebezpieczeństwo zarażenia.

  Organizacja pracy przedszkola zostanie opracowana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznymi MEN, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa. ( szczegółowe zasad organizacyjne zostaną przedstawione 4 maja)

  Ze względów na podjęcie działań organizacyjnych, proszę rodziców, którzy są w bardzo trudnej sytuacji i muszą skorzystać z pomocy opiekuńczej przedszkola od dnia 6 maja
  o złożenie pisemnej deklaracji w terminie do 4 maja.

  Deklarację należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać na adres mailowy przedszkole@zabiawola.pl ( druk deklaracji w załączeniu )

  O następnych działaniach i podejmowanych decyzjach będziemy informować Państwa
  w następnych komunikatach.

  Z poważaniem
  Lilla Marszałek

Stronicowanie

Odnośniki

Kontakt

 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
[obiekt mapy]

Stopka