Menu

Dane kontaktowe

ul. Leśna 2
96-321 Żabia Wola

tel. 577 647  111
      570 747  112
e-mail: przedszkole@zabiawola.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
- przedszkole 7:00-18:00
- sekretariat 7:00-15:00

 

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2021.04.14

  Ważna Informacja

  Rodzice kandydatów zakwalifikowanych sa zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 20.04.2021 godz.12.00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacja z miejsca w jednosce. 

  Druk potwierdzenia woli rodzica w załączeniu. 

 • 2021.03.29

  SEKRETARIAT

  W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych sekretariat przedszkola czynny w godz. 8:00 - 15:00.

 • 2021.03.29

  EDUKACJA ZDALNA

  W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych prowadzona będzie edukacja zdalna. Materiały do pracy z dziećmi w warunkach domowych będą przesyłane drogą mailową oraz zamieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce "dla Rodzców".

  Dla dzieciz gr. III, IV i V będą organizowane spotkania online na platformie Microsoft Teams.

 • 2021.03.29

  INFORMACJA

  W terminie od 29.03 do 11.04 zostały zawieszone zajęcia stacjonarne. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, na wniosek rodziców, którzy:

  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego;

  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19;

  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny;

  e) wykonują działania ratownicze;

  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369);

  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowaniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placowkach opiekuńczo - terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;

  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

  k) są zatrudnieni w jednostakch systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie jednostek;

   

 • 2021.03.25

  WAŻNE !!!

  Zgodnie z wytycznymi rządu od 29.03.2021 do  09.04.2021 r.  przedszkole bedzie zamknięte. W tych dniach do przedszkola przyjmowane będą tylko dzieci pracowników służby zdrowia i służb mundurowych, którzy biora czynny udział w walce z COVID - 19.

Stronicowanie

Odnośniki

Kontakt

 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, fot. P.Kopeć
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
 • Przedszkole "Leśna Kraina" w Żabiej Woli, Archiwum UG
[obiekt mapy]